Het Sociaal Team Overbetuwe is een samenwerkingsverband tussen Forte Welzijn, gemeente Overbetuwe, MEE en Santé Partners. Inwoners van de gemeente Overbetuwe kunnen bij ons terecht met al hun vragen over zorg en welzijn. We informeren u graag wat we voor onze inwoners doen, uit welke professionals ons team bestaat en waarvoor u bij ons als zorgprofessional terecht kunt. Heeft u vragen, neem contact met ons op

Hulp bij (eenvoudigere) vragen

Inwoners kunnen bij ons terecht met al hun vragen over: 

Samen kijken we wat er nodig is om de inwoner weer op weg te helpen. We kijken wat de inwoner zelf kan doen en wat zijn of haar netwerk kan betekenen. Soms kan iemand met een paar gesprekken, hulp uit zijn of haar netwerk en een aantal goede tips zelf al verder. 

Ondersteuning als extra hulp nodig is

Als er meer hulp nodig is, helpen we bij het aanvragen daarvan. We zorgen ervoor dat de juiste hulp snel wordt ingezet én dat hulp goed op elkaar aansluit. We maken hiervoor samen met de inwoner een plan van aanpak en helpen de inwoner waar nodig bij de uitvoering van dit plan. Het doel is uiteindelijk dat de inwoner geholpen is en zelf weer verder kan.

Breed team aan professionals

Binnen ons samenwerkingsverband werken diverse professionals. Wij beschikken daardoor over een breed team, bestaande uit:  

 • jeugd- en gezinsconsulenten; 
 • Wmo-consulenten;
 • vrijwillig medewerkers;
 • klantmanagers werk;
 • (onafhankelijke) cliënt ondersteuners;
 • jobcoaches;
 • opbouwwerkers;
 • procesregisseurs jeugd;
 • screeners;
 • interventieteammedewerkers;
 • consulenten inkomen en bijzondere bijstand;
 • ggz-ers in de wijk;
 • jongerenwerkers;
 • schulddienstverleners;
 • praktijkondersteuners jeugd;
 • (school)maatschappelijk werkers. 

Complexe of onveilige situaties

Zijn er complexe hulpvragen van inwoners of is er sprake van een onveilige situatie? Dan is het mogelijk om het interventieteam van het Sociaal Team Overbetuwe in te schakelen. Denk hierbij aan problematieken als kindermishandeling, huiselijk geweld, verslaving, zorgmijding of bijvoorbeeld verwardheid. Voor meer informatie, kijk op de pagina Interventieteam.

Overleggen of inwoner aanmelden

Heeft u een vraag, wilt u met ons overleggen of wilt u een inwoner aanmelden? Neem contact met ons op. Uiteraard kan een inwoner ook zelf de hulpvraag indienen bij ons.

Contact opnemen