Naar school gaan verloopt niet altijd zonder problemen. Zo kan een kind moeite hebben met lezen en schrijven of kan het bang zijn om slechte cijfers te halen. Of misschien wordt uw kind gepest of is school te moeilijk of te makkelijk voor uw kind. Maakt u zich zorgen over uw kind en school? Wij geven u graag een aantal tips. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

Praat met school

Bespreek uw zorgen met de juf of mentor. Wist u dat u op school kunt vragen of zij uw kind extra kunnen ondersteunen? Daarnaast zijn er op scholen ook intern begeleiders en/of schoolmaatschappelijk werkers voor u als ouders en voor uw kind.

Leerplichtambtenaar

Gaat uw kind tijdelijk niet naar school? Dan werkt school samen met de leerplichtambtenaar en ons team. Heeft u vragen over leerplicht of wilt u weten wanneer een leerplichtambtenaar in beeld komt? Kijk op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Midden Gelre.

Dyslexie

Heeft uw kind moeite met lezen en schrijven? En maakt u zich hier zorgen over? Bespreek deze zorgen met de juf of mentor binnen de school van uw kind.

Het kan zijn dat u en de basisschool vermoeden dat er sprake is van dyslexie. De basisschool heeft een aanvraagformulier waar u samen met hen een aanvraag kan doen voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Wanneer u deze heeft ingevuld, kan dit formulier samen met de meetresultaten van de basisschool gemaild worden naar sociaalteam@overbetuwe.nl of per post (Postbus 11, 6660 AA Elst).

De gemeente Overbetuwe betaalt de kosten voor het onderzoek. Als uw kind dyslexie heeft betaald de gemeente ook de behandeling. Uw kind moet dan wel jonger zijn dan 13 jaar en nog op de basisschool zitten. 

Passend Onderwijs

De wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat kinderen die extra hulp nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone school kunnen gaan. Heeft u hier vragen over? Kijk eens op de website van de Rijksoverheid of op de website Passend Wijs voor meer informatie.

Andere school

Bent u op zoek naar een (andere) school voor uw kind? Op de website scholenopdekaart.nl ziet u welke scholen er in uw omgeving zijn.

Hulp nodig?

Wilt u onze hulp inzetten of wilt u gewoon eens met ons sparren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Contact opnemen 

Meer weten?

Wilt u liever eerst nog wat meer lezen over hoe wij werken? Of wilt u graag wat extra hulp bij het gesprek met ons? Kijk dan ook eens op onze pagina Hoe werkt het Sociaal Team Overbetuwe?