De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van de gemeente Overbetuwe. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen binnen de thema’s werken en geld, wonen en vervoer, meedoen, opgroeien en gezondheid. We informeren u graag hoe de Adviesraad Sociaal Domein eruit ziet en wat we voor u kunnen betekenen.

Ons team

Onze raad, ofwel ons team, bestaat uit maximaal 13 leden. We zijn allemaal vrijwilligers met kennis over de wetten waar wij advies over geven. Het gaat hierbij om de volgende wetten:

Onze werkwijze

We vormen een eigen team en vergaderen los van het gemeentebestuur en gemeenteambtenaren. Om te horen wat er speelt bij inwoners, hebben we regelmatig contact met organisaties op het gebied van zorg, welzijn en werk. Zo krijgen we een goed beeld van waar inwoners binnen onze gemeente tegenaan lopen. Deze informatie is belangrijk voor het advies dat we geven aan de gemeente. Ook uw mening horen we graag. Heeft u ideeën en/of zijn er dingen waar u tegenaan loopt? Laat het ons weten.

Het advies wat we geven, neemt het college van burgemeester en wethouders vaak over. Ook worden we regelmatig gevraagd om mee te denken. Een waardevolle rol dus.

Vergaderdata

Wilt u bij ons overleg aanwezig zijn? Wij vergaderen elke eerste vrijdag van de maand van 9:30 tot 11:00 uur in het gemeentehuis in Elst. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch, per mail en per post te bereiken.

Telefonisch: 06 23 00 87 00
E-mail: adviesraadsociaaldomein@overbetuwe.nl

Per post:
Adviesraad Sociaal Domein
Vivaldistraat 176661 BW Elst