Heeft u hulp, zorg of begeleiding nodig bij uw dagelijks leven of dat van uw kind(eren)? Dan kunt u contact met ons opnemen. Samen kijken we wat u nodig heeft. We werken met veel zorgverleners samen en we controleren ze regelmatig om te zorgen dat ze goede zorg leveren.

Als u denkt dat de zorgverleners waarmee de gemeente samenwerkt niet geschikt zijn, horen we graag waarom dat zo is. In dat geval kunt u kiezen om zelf de benodigde ondersteuning te regelen en betalen met een persoonsgebonden budget (PGB). Als uit het gesprek met één van onze consulenten blijkt dat een PGB de beste optie is, moet u een budgetplan opstellen. In dit plan noteert u welke zorg u wilt krijgen, van wie, hoeveel uren of dagen per week, tegen welk tarief en welk resultaat u verwacht van de geboden ondersteuning.

De gemeente beoordeelt uw plan. Als de gemeente akkoord is, kunt u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener(s). U kunt op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lezen hoe u dat doet. Nadat u de overeenkomst heeft ondertekend, stuurt u deze naar de SVB. Zij betalen vervolgens de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener.

Het is belangrijk om goed na te denken over het PGB. Het moet goed bij uw situatie passen. Een PGB-test helpt u hierbij, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Deze test is er om te kijken of u, of uw vertegenwoordiger, een PGB kan beheren.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Uit het gesprek dat u met ons heeft gevoerd is gebleken dat u in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning.
  • U kunt uitleggen waarom u de ondersteuning wil betalen vanuit een PGB en geen gebruik wil maken van de zorgverleners waar we als gemeente afspraken mee hebben.
  • U bent in staat om zelf of met behulp van een vertegenwoordiger zorg in te kopen.
  • U of uw vertegenwoordiger kan zelf zorgverleners aansturen en kan sturen op de gestelde doelen.
  • U of uw vertegenwoordiger kan beoordelen of de zorg die u krijgt voldoende en goed is. De zorg moet bij u passen en veilig zijn.

PGB-budget

Beheer en betalingen van PGB

U krijgt het geld van uw PGB niet zelf. De Sociale verzekeringsbank (SVB) beheert het budget. U stuurt de factuur van uw zorgverlener naar de SVB en zij betalen de rekening van de zorgverlener. De SVB betaalt deze rekening alleen als u een zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener(s).

PGB voor hulpmiddelen

Een PGB voor hulpmiddelen betaalt de gemeente aan u uit. Wilt u een hulpmiddel kopen, dan krijgt u hetzelfde bedrag dat de gemeente betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel duurder? Dan betaalt u de extra kosten zelf.

Hoogte vergoedingen

Het PGB-budget is gebaseerd op het tarief dat normaal gesproken wordt betaald aan zorgaanbieders met wie de gemeente een overeenkomst heeft. Als de zorg wordt verleend door een zorginstelling, wordt 100% vergoed. Als u hulp ontvangt van een zelfstandige zonder personeel (zzp), betaalt u die persoon 90% van het gangbare tarief.

Als u hulp of ondersteuning krijgt van iemand uit uw (sociale) netwerk, dan betaalt u die persoon het minimumloon volgens de geldende cao VVT Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Als deze persoon kortdurend verblijf, groepsbegeleiding of dagbesteding biedt, geldt een symbolische tegemoetkoming van €141,- per kalendermaand. U moet hiervoor een verklaring invullen, die u kunt vinden op de website van de SVB. U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor een vergoeding van kosten voor schoonmaakmiddelen, levensmiddelen, kleding en reiskosten.

Tarieven

Wmo

Tarieven Wmo
Product(code)Uurtarief 100%Zzp-tarief 90%Sociaal netwerk

Ambulante begeleiding basis

02A16

€71,40€64,26€23,80

Ambulante begeleiding specialistisch

02A70

€93,-€83,70-

Groepsbegeleiding stabiel

07A51

€11,27€10,14-

Groepsbegeleiding ontwikkeling

07A52

€16,05€14,45-

Huishoudelijke ondersteuning zonder regie

01H02

€39,-€35,10€20,40

Combi-ondersteuning (HO/BG)

01H03

€45,60€41,04€20,40

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning met regie

01H04

€39,-€35,10€20,40

 Jeugd

Tarieven jeugd
Product(code)Uurtarief 100%Zzp-tarief 90%Sociaal netwerk

Ambulante begeleiding basis

45J62

€72,60€65,34€23,80

Ambulante begeleiding specialistisch

45J61

€99,-€89,10-

Groepsbegeleiding ontwikkeling

41A18

€23,25€20,93-

Fraude melden

Denkt u dat een inwoner of zorgverlener fraudeert met het persoonsgebonden budget? Geef dat dan aan ons door.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Per Saldo.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact met ons op.

Contact opnemen