Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u ervoor kiezen dat de gemeente deze hulp voor u regelt. Maar u kunt dit ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen.

Ondersteuning in de vorm een PGB

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op. Samen onderzoeken we wat u nodig heeft. Wilt u de ondersteuning in de vorm van een PGB, dan vragen we u om uit te leggen waarom de zorgaanbieders van de gemeente niet geschikt zijn. Als blijkt dat een PGB de beste oplossing is, dan stelt u een budgetplan op. In dit plan beschrijft u welke zorg u inkoopt en bij wie, hoeveel uren of dagen per week, tegen welk tarief en welk resultaat u verwacht van de ondersteuning.

De gemeente beoordeelt het plan. Is de gemeente akkoord, dan sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener(s). Hoe u dat doet leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank(externe link) (SVB). De ondertekende overeenkomst stuurt u naar de SVB(externe link). Zij betalen uw rekeningen direct aan de zorgverlener.

Een PGB moet bij u passen. Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt. Een PGB-test(externe link) kan u daarbij helpen. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voor een PGB:

  • Uit het gesprek dat u met ons heeft gevoerd is gebleken dat u in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning.
  • U kunt uitleggen waarom u een PGB wilt, in plaats van hulp of ondersteuning via de gemeente.
  • U bent in staat om zelf of met behulp van een vertegenwoordiger zorg in te kopen.
  • U of uw vertegenwoordiger kan zelf zorgverleners aansturen.
  • U of uw vertegenwoordiger kan beoordelen of de zorg die u krijgt voldoende en goed is. De zorg moet bij u passen en veilig zijn.
  • Uit de PGB-test blijkt dat u of uw vertegenwoordiger een PGB kan beheren.

PGB-budget

De betalingen

U krijgt het geld van uw PGB niet zelf. De gemeente betaalt het geld aan de SVB. U stuurt de factuur van uw zorgverlener naar de SVB en zij betalen aan de zorgverlener. De SVB betaalt de declaratie alleen als u een zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener(s).

PGB voor hulpmiddelen

Een PGB voor hulpmiddelen betaalt de gemeente aan u uit. Wilt u een hulpmiddel (bijvoorbeeld een scootmobiel) kopen, dan krijgt u hetzelfde bedrag dat de gemeente betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel duurder? Dan betaalt u de extra kosten zelf.

Hoogte vergoedingen

Het PGB-budget is gebaseerd op het laagste tarief dat normaal betaald wordt voor zorg in natura. Hulp en ondersteuning die geleverd wordt door een zorginstelling, wordt voor 100% vergoed op basis van het bovenstaande tarief. Krijgt u zorg van een zelfstandige zonder personeel, dan wordt 90% van het tarief aan u betaald. Krijgt u zorg van iemand uit uw (sociale) netwerk, dan wordt 50% van het tarief aan u betaald.

Tarieven

Wmo

Tarieven WMO
Product(code)Uurtarief 100%Zzp-tarief 90%Sociaal netwerk tot max 50%

Ambulante begeleiding basis

02A16

€58,80€52,92€21,54

Ambulante begeleiding specialistisch

02A70

€76,20€68,58€21,54

Groepsbegeleiding stabiel

07A51

€9,40€8,46n.v.t.

Groepsbegeleiding ontwikkeling

07A52

€14,33€12,90n.v.t.

Huishoudelijke ondersteuning zonder regie

01H02

€34,80€31,32€17,40

Combi-ondersteuning (HO/BG)

01H03

€36,00€32,40€18,00

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning met regie

01H04

€34,80€31,32€17,40

 Jeugd

Tarieven jeugd
Product(code)Uurtarief 100%Zzp-tarief 90%Sociaal netwerk tot max 50%

Ambulante begeleiding basis

45J62

€58,80€52,92€21,54

Ambulante begeleiding specialistisch

45J61

€76,20€68,58€21,54

Groepsbegeleiding ontwikkeling

41A18

€14,63€13,17n.v.t.

Fraude melden

Denkt u dat een inwoner of zorgverlener fraudeert met het persoonsgebonden budget? Geef dat dan aan ons door.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Per Saldo(externe link).

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact met ons op.

Contact opnemen