Bent u niet tevreden met de hulp die u kreeg van het Sociaal Team Overbetuwe? Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente Overbetuwe? Of denkt u dat iemand fraudeert en wilt u daar melding van maken? We informeren u graag over de mogelijkheden. We horen het ook graag als u een compliment bij ons wilt achterlaten.

Klachten melden

Bent u niet tevreden met de hulp die u kreeg van het Sociaal Team Overbetuwe? Dat vinden wij heel vervelend. We kijken graag samen met u of we tot een oplossing kunnen komen. Lukt het niet om samen met ons een oplossing te vinden? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Dat kan via het klachtenformulier van de gemeente Overbetuwelink naar document. Houd hiervoor de inloggegevens voor uw DigiD bij de hand. U krijgt binnen 6 weken antwoord op uw klacht. Een klacht gaat over hoe er met u is omgegaan. Bijvoorbeeld over hoe onze medewerker met u praat of over hoe wij u helpen. Maar ook over of u ons goed kunt bereiken.

Bezwaar maken

Heeft u een aanvraag gedaan voor zorg waar de gemeente een beslissing over moet nemen? Dan krijgt u van de gemeente Overbetuwe bericht of dit akkoord is of niet. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. We adviseren om telefonisch contact op te nemen met de medewerker die de beslissing nam. U vindt de naam van deze medewerker in de bevestigingsbrief van de gemeente. Deze medewerker neemt dan samen met u de beslissing door.

Binnen 6 weken bezwaar maken

Wilt u na dit gesprek nog bezwaar maken? Laat dan per brief weten dat u het niet eens bent met de beslissing. Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente Overbetuwe binnen zijn. Dit zijn 6 weken nadat de brief van de gemeente aan u is verstuurd (de verzenddatum vindt u terug op de brief van de gemeente).

Vermelden in de brief

Zet in de brief:

  • Uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer
  • De datum en een omschrijving van de beslissing
  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing

Zorg dat u een handtekening zet onder de brief en verstuur deze naar:
College van Burgemeester en wethouders gemeente Overbetuwe
Antwoordnummer 175
6660 VB in Elst

Fraude melden

Als u zorg ontvangt van het Sociaal Team Overbetuwe, dan moet u zich aan regels houden. Ook organisaties die zorg leveren moeten dat. Zo zorgen we ervoor dat geld dat bedoeld is voor zorg, bij de juiste mensen komt. Houdt iemand zich expres niet aan deze regels? Dan noemen we dat fraude. Denk bijvoorbeeld aan iemand die geld krijgt voor zorg, maar dit niet voor zorg gebruikt. Of aan iemand die geld ontvangt omdat hij geen baan heeft, maar die toch werkt en zo extra geld verdient. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld het ons dan. Voor fraude met geld voor zorg, mailt u naar sociaalteam@overbetuwe.nl. Vermoedens van fraude met een uitkering kunt u doorgeven via het fraudeformulier van de gemeente Overbetuwe(externe link). Houd hiervoor de inloggegevens voor uw DigiD bij de hand.

Compliment geven

Complimenten horen wij natuurlijk ook graag. Bent u tevreden met onze hulp en wilt u ons dat graag laten weten? Neem dan telefonisch contact met ons op of laat het ons weten per mail. Ga naar de pagina Contact voor onze contactgegevens.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het bezwaar maken of het doorgeven van een fraudemelding? Laat het ons weten.

Contact opnemen