Huishoudelijke hulp aanvragen

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of met ander huishoudelijk werk? Dan is het misschien mogelijk om hulp te krijgen bij het huishouden.

Aanvragen

Voor het aanvragen van hulp, maakt u zelf afspraken met een zorgaanbieder naar keuze. De zorgaanbieders vindt u onderaan deze pagina. Lees voor het aanvragen de voorwaarden goed door.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • Het lukt u door een beperking niet om zelfstandig, met hulp van een mantelzorger of andere mensen uit uw omgeving uw huis schoon en leefbaar te houden. 
  • U bent inwoner van de gemeente Overbetuwe.

Daarnaast moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • U bent 75 jaar of ouder en woont zelfstandig.
  • U bent tussen de 18 en 74 jaar en ervaart langdurig (langer dan 6 weken) lichamelijke en/of sociale beperkingen.
  • U bent mantelzorger en bent overbelast of dreigt overbelast te raken. U kunt één keer maximaal 6 maanden ondersteuning ontvangen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.
  • U heeft tijdelijk ondersteuning nodig na een opname in het ziekenhuis. Eenmalig ontvangt u 3 maanden ondersteuning.
  • U ontvangt geen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u recht op huishoudelijke ondersteuning, dan legt de zorgaanbieder samen met u de afspraken vast in een overeenkomst. De zorgaanbieder geeft vervolgens het aantal uren dat u huishoudelijke ondersteuning ontvangt door aan de gemeente Overbetuwe. Het aantal uur dat wordt toegekend, hangt van meerdere factoren af. Denk hierbij aan de omvang van uw beperking, maar bijvoorbeeld ook aan de oppervlakte van de woning of de gezinssamenstelling. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning, dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit is een bedrag van €20,60 per maand. U ontvangt de rekening voor de eigen bijdrage vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u controleren wanneer u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.

Geen eigen regie

Kunt u niet meer zelf bepalen welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden? Of lukt het niet om zelf structuur aan de dag te geven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voorziening op maat voor huishoudelijke ondersteuning. De zorgaanbieder beoordeelt dit. Komt u in aanmerking, neem dan contact met ons op.

Uitdagingen

Graag willen we iedereen die huishoudelijke ondersteuning ontvangt of aanvraagt zo goed en snel mogelijk helpen. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen periode toegenomen. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van voldoende personeel en wachttijden. Ondanks dat de zorgaanbieder er alles aan doet om de ondersteuning te bieden die u nodig heeft, kan het zijn dat dit niet altijd lukt. We begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. De zorgaanbieder doet er alles aan om dit te voorkomen. Een zorgvuldige afweging wordt vooraf gemaakt. Ondanks alles kan het voorkomen dat u:

  • Niet altijd huishoudelijke ondersteuning van dezelfde huishoudelijke hulp ontvangt
  • Niet altijd vanzelfsprekend vervanging krijgt als uw huishoudelijke hulp ziek is of verlof heeft
  • Mogelijk tijdelijk korter of minder hulp ontvangt dan afgesproken

De personeelskrapte is een lokaal, maar ook landelijk probleem. Mensen worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig. Ook is er een landelijk tekort aan personeel. Samen met de aanbieders doen we er alles aan om de huishoudelijke ondersteuning voor iedere inwoner die dat nodig heeft mogelijk te maken. Wij vragen u dan ook om samen met de zorgaanbieder goed te kijken wat u echt nodig heeft aan uren, zodat we de inzet van de hulpen zo goed mogelijk kunnen verdelen.

Evaluatieformulier

Evaluatie in verband met einde indicatie of verzoek wijziging hulp bij huishouden Wmo: evaluatieformulier Huishoudelijke hulp.

Meldpunt bij fraude

Denkt u dat een inwoner of zorgverlener fraudeert met huishoudelijk hulp? Geef dat dan aan ons door.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen