Heeft u geen werk en daardoor te weinig geld om van te leven? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Met een bijstandsuitkering krijgt u inkomen tot u weer werk heeft waarmee u voldoende verdient. U bent tussentijds wel verplicht om op zoek te gaan naar betaald werk en betaald werk te accepteren.

Voorwaarden

Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer u een bijstandsuitkering kunt aanvragen.

In de gemeente Overbetuwe tellen vanaf 1 juli 2022 jongvolwassenen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler voor de uitkering van hun medebewoners. Dat betekent dat we uw bijstandsuitkering niet verlagen als u samenwoont met iemand jonger dan 27 jaar. Andersom geldt de kostendelersnorm wél voor personen vanaf 21 jaar. De leeftijdsgrens wordt daarbij niet opgetrokken naar 27 jaar. Wilt u hier uitleg over? Neem dan contact met ons op.

Tussen 18 en 27 jaar eerst 4 weken werk zoeken

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Neem dan contact met ons op. We kijken met u mee of u meteen een bijstandsuitkering kan aanvragen of dat u eerst 4 weken op zoek moet naar betaald werk of een opleiding. Moet u op zoek naar betaald werk of een opleiding? De zoektijd begint dan op de dag dat u naar de gemeente belt.

U kunt dan het volgende doen:

  • Jongeren tot en met 22 jaar zonder MBO-2, HAVO- of VWO-diploma maken een afspraak met het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Zij kunnen u helpen bij het behalen van een diploma.
  • Schrijf u in bij minimaal 3 uitzendbureaus.
  • Gebruik de tips op onze pagina Werk vinden.

Lukt het niet om werk te vinden of een opleiding te starten? Neem dan na 4 weken weer contact met ons op om een uitkering aan te vragen. Bij de aanvraag vragen we u om bewijzen aan te leveren van de zoektocht naar een opleiding of betaald werk.

Aanvragen

Wilt u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering* aanvragen? Neem dan contact met ons op. Een medewerker legt u uit wat u moet doen om de uitkering aan te vragen.

*IOAW staat voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. De IOAW vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau. Kijk op de website van de Rijksoverheid om te zien wanneer u een IOAW-uitkering kunt aanvragen.

Aanvullende informatie

  • Zelfstandig ondernemers met te weinig inkomen kunnen voor meer informatie terecht op de website van de gemeente Arnhem.
  • Als u geen volledige AOW-uitkering heeft, kunt u een aanvullende uitkering (AIO) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Dak- of thuislozen vragen een bijstandsuitkering aan bij de gemeente Arnhem.
  • De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U kunt mogelijk een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan de voorwaarden die op de website van de Rijksoverheid staan.

Uitbetaaldata

Uitbetaaldata
2024Betaaldatum
januari31 januari
februari29 februari
maart28 maart
april30 april
mei31 mei
vakantiegeld week 24
juni28 juni
juli31 juli
augustus30 augustus
september30 september
oktober31 oktober
november29 november
december27 december

Meer lezen?

Wellicht zijn de volgende pagina's ook interessant om te lezen:

Meldpunt bij fraude

Denkt u dat een inwoner fraudeert met een uitkering? Geef dat dan aan ons door.