Biedt u als peutercentrum of kinderdagverblijf voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. U vraagt de subsidie voor peuteropvang en VVE uiterlijk 30 september aan voor het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2025 vraagt u dus uiterlijk 30 september 2024 aan.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan via onderstaande knop. Let op! Om de subsidie aan te vragen moet u voldoen aan de voorwaarden en moet u een aantal gegevens aanleveren.

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

Vraag de subsidie aan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het peutercentrum of kinderdagverblijf staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met een voorschoolse educatie-registratie.
 • Er wordt voor peuters VVE geboden voor 16 uur per week. Deze uren moeten verspreid zijn over tenminste 3 dagen in de week voor minimaal 4 uur en maximaal 6 uur per dag.

Gegevens die u moet aanleveren

 • Activiteitenplan waarin staat wat u doet voor de peuters en hun ouders.
 • Schatting van het aantal peuters (die gebruik maken van VVE) in het jaar waarover u subsidie aanvraagt.
 • Schatting van het aantal peuters van ouders dat geen kinderopvangtoeslag ontvangen in het jaar waarover u subsidie aanvraagt.
 • Een ingevuld formulier van peuters die gebruik maken van VVE en peuters die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.
 • Vraagt u de subsidie voor het eerst aan? Stuur dan ook het volgende mee:
  • Kopie van de statuten;
  • Bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Subsidie

De gemeente en ouders betalen ieder een deel van de peuteropvanguren. Ouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor het eerste en tweede dagdeel (maximaal 8 uur). De gemeente geeft subsidie voor het derde en vierde dagdeel (maximaal 8 uur). De gemeente kan op elk moment een verzoek doen om de inkomensverklaring in te zien. Op verzoek kunnen ook de verwijzingen van het consultatiebureau van peuters met VVE worden opgevraagd, waarop de reden van de VVE-indicatie staat.

De toegekende subsidie wordt betaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar levert u uiterlijk 31 mei de verantwoording in. De verantwoording over 2023 moet dus uiterlijk 31 mei 2024 bij de gemeente ingediend te zijn. Op basis van deze verantwoording stelt de gemeente de subsidie definitief vast.

Hulp nodig?

Heeft u nog vragen of wilt u met ons overleggen? Neem contact met ons op.

Contact opnemen