Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) begint op de peuteropvang of kinderopvang. Het is bedoeld voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar oud, die extra aandacht nodig hebben op het gebied van (taal-)ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat ze zich iets langzamer ontwikkelen. Of omdat ze thuis niet genoeg Nederlands spreken. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Doorverwijzing door consultatiebureau

Het consultatiebureau bekijkt bij alle kinderen of ze extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel gebied. Als het nodig is, geeft het consultatiebureau een verwijzing voor VVE.

Uren

Per week kan er voor 16 uur VVE worden afgegeven. Het consultatiebureau maakt de inschatting voor het aantal uren. De uren worden verdeeld over 3 of 4 dagdelen. Dat is minimaal 4 uur en maximaal 6 uur per dag, 40 weken per jaar.

Eigen bijdrage

Voor het eerste en tweede dagdeel betaalt u een eigen bijdrage. De gemeente betaalt de kosten voor het derde en vierde dagdeel. Het is mogelijk dat de overheid een deel vergoedt van uw eigen bijdrage. De overheid betaalt namelijk een gedeelte van de kosten van de kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van uw of uw (gezamenlijke) inkomen. U kunt de hoogte van de toeslag berekenen met behulp van de toeslagtabel op de website van de Rijksoverheid. Ouders met een laag inkomen kunnen naast de kinderopvangtoeslag gebruik maken van bijzondere bijstand van de gemeente.

Wat gaat mijn kind doen?

VVE vindt plaats onder begeleiding van (VVE-gecertifieerde) pedagogisch medewerkers. Er wordt gewerkt met thema’s en speelse activiteiten voor de hele groep, een kleine groep of een individueel kind. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden. Ook oefenen ze hun hersenen en motoriek, doordat ze bijvoorbeeld vaak worden voorgelezen, liedjes zingen en spelletjes spelen. Dat mag allemaal op hun eigen tempo.

Wat kunt u zelf doen als ouder?

Als ouder kunt u veel doen voor de taalontwikkeling van uw kind:

  • Praat veel met uw kind tijdens dagelijkse situaties. Verwoord wat u aan het doen bent. Spreek duidelijk en rustig, neem de tijd om samen te praten.
  • U kunt samen boekjes bekijken, uw kind voorlezen, samen liedjes zingen en de liedjes uitbeelden. U kunt ook rijmpjes opzeggen voor uw kind.
  • Gebruik gewone taal, dus geen baby-woorden zoals: “waf-waf” en “tjoek-tjoek”.
  • U kunt samen puzzelen, bouwen, memory en andere spelletjes spelen. Praat erbij, benoem verschillen in wat jullie zien en stel er vragen over.
  • Volg uw kind in het spel en breidt zinnen uit die het spreekt. Herhaal verkeerd uitgesproken woorden op de goede manier.

Als u thuis extra met uw kind bezig bent, helpt dit de ontwikkeling. Wilt u meer tips? Vraag dit tijdens jullie bezoek aan het consultatiebureau, de peuteropvang of het kinderdagverblijf.

Kinderopvangorganisaties met VVE

De kinderopvangorganisaties in Overbetuwe die VVE aanbieden, zijn:

Hoofdkantoor kinderopvang SKAR BV

Telefoon: (0900) 23 57 527
E-mail: klantcontact@skar.nl
Website: www.kinderopvangskar.nl

Hoofdkantoor Stichting de Kleine Musketiers

Telefoon: (0481) 20 20 23
E-mail: dekleinemusketiers@gmail.com
Website: www.dekleinemusketiers.nl

Kinderopvang De Kikkerkoning BV

Telefoon: (0481) 45 95 50
E-mail: info@kikkerkoning.nl
Website: www.kikkerkoning.nl

Kinderopvang Ukkiepuk BV

Telefoon: (0488) 45 41 16
E-mail: info@kinderopvangukkiepuk.nl
Website: www.kinderopvangukkiepuk.nl

Hulp nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen