Waarom ontvang ik €800,- en niet €1.300,-?

Dat komt omdat we (als gemeente) zien dat u al eerder energietoeslag 2022 heeft ontvangen. Vorig jaar heeft u in totaal €1.800,- ontvangen. Een deel van de energietoeslag 2023 (€500,- in totaal) hebben we al naar voren gehaald en in het voorjaar van 2023 betaald. Daardoor blijft er nu een lager bedrag over, namelijk €800,-.

Wanneer kan ik de energietoeslag 2023 zelf aanvragen?

Dat kan vanaf 18 december 2023. Houd hiervoor de volgende pagina in de gaten: sociaalteamoverbetuwe.nl/energietoeslag. Iedereen die de energietoeslag 2023 in de week van 11 december niet automatisch heeft ontvangen, kan een aanvraag doen.

Wie kan ik om hulp vragen bij de (digitale) aanvraag van de energietoeslag 2023?

Voor hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij het Sociaal Team Overbetuwe, iedere werkdag tussen 8:30 en 13:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0481. Of stuur een e-mail naar sociaalteam@overbetuwe.nl of komt langs bij één van de spreekuren. Inwoners kunnen ook terecht bij Forte Geldzaken. Of kijk of u in uw eigen netwerk (familie, vrienden) hulp kunt krijgen.
 

Hoelang duurt het voordat ik iets hoor over mijn aanvraag?

We proberen uw aanvraag natuurlijk zo spoedig mogelijk te behandelen. U ontvangt in ieder geval binnen 8 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, ons besluit of u wel of niet de energietoeslag 2023 krijgt.

Telt de energietoeslag 2023 mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag 2023 telt niet mee als inkomen. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt.

Tot wanneer kan ik de energietoeslag 2023 aanvragen?

Uw aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn/door de gemeente ontvangen zijn. Zorgt u er daarom voor dat u niet op het allerlaatste moment begint met de aanvraag, dan bent u misschien te laat.

Ik heb geen energietoeslag 2023 aangevraagd, maar het bedrag toch ontvangen. Hoe komt gemeente Overbetuwe aan mijn gegevens?

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we dit jaar automatisch gekeken of u recht heeft. Dat hebben we op 5 manieren gedaan:

 1. U heeft een bijstandsuitkering: We hebben uw gegevens omdat u een uitkering van de gemeente ontvangt. Zo zien we dat u recht heeft op de energietoeslag 2023.
 2. U heeft een IOAZ- of IOAW-uitkering: We hebben uw gegevens omdat u deze uitkering van de gemeente ontvangt. Zo zien we dat u recht heeft op de energietoeslag 2023.
 3. U ontvangt algemene bijstand van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO): We hebben een lijst van de SVB ontvangen waarop staat dat u een AIO-uitkering ontvangt. Zo zien we dat u recht heeft op de energietoeslag 2023.
 4. U ontvangt (periodieke) bijzondere bijstand van de gemeente: We hebben uw gegevens omdat u (periodieke) bijzondere bijstand van ons als gemeente ontvangt. Zo zien we dat u recht heeft op de energietoeslag 2023.
 5. U heeft eerder de energietoeslag 2022 ontvangen en voldoet nog aan de voorwaarden: We hebben uw gegevens ook gebruikt voor de energietoeslag 2023. We hebben gezien dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet en dus recht heeft op de energietoeslag 2023.

Ik heb constante inkomsten. Over welke periode kijken jullie naar mijn inkomen?

We kijken dan naar uw inkomen in de maand voordat u de aanvraag doet. Stel u doet de aanvraag 15 januari 2023, dan kijken we naar uw inkomen van december 2023.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het netto-inkomen in de maand voorafgaand aan uw aanvraag (bij constante inkomsten), het gemiddelde van 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag (bij wisselende inkomsten) of naar het laatste kwartaal voor uw aanvraag (bij ondernemers). We kijken naar het inkomen van uzelf en uw eventuele partner.

Vakantiegeld en verschillende toeslagen (zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag) tellen niet mee. Als inkomen telt onder andere wel mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en kinderalimentatie

Ik heb wisselende inkomsten (bijv. freelance- of seizoenswerk of 0-urencontract). Over welke periode kijken jullie naar mijn inkomen?

We kijken dan naar het gemiddelde inkomen van de 3 maanden voordat u de aanvraag doet. Stel u doet de aanvraag 25 april 2024, dan kijken we naar het gemiddelde van de maanden januari, februari en maart 2024.

Ik ben ondernemer. Over welke periode kijken jullie naar mijn inkomen?

We kijken dan naar de omzet minus de kosten van het laatste kwartaal. We verminderen dit resultaat dan nog met een forfaitair percentage.

Ik heb de energietoeslag 2023 automatisch ontvangen, maar verder nog niets gehoord van de gemeente. Hoe kan dat?

We sturen u binnen enkele dagen een brief nadat u de automatische betaling heeft ontvangen. Het dus voorkomen dat u de energietoeslag eerder ontvangt dan de brief. De brief krijgt u in de week van 18 december 2023.

Ik woon in een (zorg)instelling en betaal zelf mijn energiekosten. Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag 2023?

Ja, u komt waarschijnlijk in aanmerking als u ook aan de andere voorwaarden voldoet. Stuur bij uw aanvraag dan een bewijs mee dat u zelf uw energiekosten betaalt of de (zorg)instelling deze kosten bij u in rekening brengt. Voorziet de (zorg)instelling zelf in de kosten of berekent de (zorg)instelling deze kosten niet aan u door? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking.

De maand voor de aanvraag zat ik in een schuldregelingstraject (MSNP of WSNP) of De maand voor de aanvraag werd beslag gelegd op mijn loon. Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag 2023?

 Ja, u komt waarschijnlijk dan voor de energietoeslag 2023 in aanmerking. U kunt dan zelf vanaf 18 december 2023 een aanvraag indienen.

Bij beslag op uw inkomen: stuur bij de aanvraag dan een loonspecificatie mee van de maand voor de aanvraag. Daarop kunnen we zien dat er sprake was van loonbeslag.

Bij MSNP/WSNP (schuldregelingstraject): stuur bij de aanvraag een bewijsstuk (bijvoorbeeld een brief) mee waarin staat dat u het MSNP-traject volgt. Of een brief van de rechtbank waarin staat dat u wordt/bent toegelaten tot het WSNP-traject.

Kan ik de energietoeslag 2023 krijgen? / Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag 2023? / Heb ik recht op de energietoeslag 2023?

Dat is afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen niet hoger dan 130% van het wettelijk sociaal minimum in de referteperiode (periode waarover we het inkomen berekenen). Dan kunt u de toeslag aanvragen.

U krijgt geen energietoeslag 2023 als u op de aanvraagdatum:

 • Dak- of thuisloos bent
 • In een instelling of inrichting woont én u geen kosten maakt voor energie/de instelling de kosten niet aan u doorberekend
 • Student bent en in aanmerking komt voor studiefinanciering. Uitwonende studenten met een aanvullende beurs kunnen van DUO eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten krijgen van €400,-
 • Jonger bent dan 21 jaar