Op dit moment zijn wij op zoek naar 3 nieuwe leden (op vrijwillige basis) om de Adviesraad Sociaal Domein te komen versterken.

We informeren u graag over:

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein Overbetuwe, voorheen Participatieraad Overbetuwe, is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders en/of de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet (sociaal domein). De Adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden.

We geven door onze advisering de inwoners van de gemeente Overbetuwe een stem in het gemeentelijk sociaal beleid. Vanwege uittredende leden is er een vacature voor 4 leden. De taakverdeling regelen we gezamenlijk. Wij zoeken nieuwe leden die betrokkenheid hebben met of vertegenwoordiger zijn van cliënten of cliëntengroepen van de genoemde wetten. Wij zoeken enthousiaste inwoners die met elkaar een bijdrage willen leveren aan het sociaal maatschappelijk beleid in de gemeente Overbetuwe. In de adviesraad willen wij een goede afspiegeling zijn van de Overbetuwse samenleving. Iedereen doet mee.
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Wie zoeken wij?

  • U bent enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijke beleid in de gemeente Overbetuwe
  • U hebt interesse in en of betrokkenheid met de WMO, Participatiewet en of de Jeugdwet
  • U woont in de gemeente Overbetuwe en bent in die gemeente niet beroepsmatig werkzaam in het beleidsveld waarover wij adviseren
  • U hebt een netwerk of u bent bereid dit op te bouwen, waardoor u signalen opvangt uit de samenleving en niet alleen uit hoeft te gaan van eigen ervaring
  • U kunt aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering; (elke eerste vrijdag van de maand in het gemeentehuis in Elst van 09:30 tot 11:30 uur)
  • U beschikt over een positief kritische houding
  • U kunt informatie aanbrengen, op waarde schatten, samenhang zien en aanbrengen, om uiteindelijk tot een goed advies te komen
  • U bent een teamspeler. Persoonlijke inbreng is van groot belang maar advisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Contact

Bent u de persoon die we zoeken, aarzel dan niet om u aan te melden. De inwoners van de gemeente Overbetuwe hebben u/ons nodig, omdat de Adviesraad ze een stem geeft in het sociaal beleid van de gemeente Overbetuwe.

Voor meer informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Adviesraad, Roel Keuken.