Bent u een student met een blijvende medische beperking en kunt u naast uw studie niet bijverdienen? Misschien heeft u dan recht op studietoeslag.

Aanvragen

U vraagt de studietoeslag schriftelijk aan via het aanvraagformulier studietoeslag. Neem hiervoor contact met ons op.

U kunt met terugwerkende kracht studietoeslag aanvragen. Dit houdt in dat u ook studietoeslag kunt aanvragen over een eerdere periode. Geef dit duidelijk aan op het aanvraagformulier. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 worden aangevraagd. U moet wel voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan.

Voorwaarden

De studietoeslag is voor inwoners van Overbetuwe die studeren en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U kunt door ziekte of beperking naast uw studie geen vast inkomen verdienen.
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

Hoogte studietoeslag

Voor de meest actuele bedragen verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hulp nodig?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen