• Prestatiedruk

    Datum
    Tijd
    -

    Presteren lijkt de norm tegenwoordig. Dat kan spanning opleveren. Hoe leert u uw puber omgaan met stress en druk rondom presteren?

    Webinar