Wat vindt u van onze dienstverlening sociaal domein?

Gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening in het sociaal domein vindt. Bent u echt geholpen met onze diensten? Wat kan beter of anders? Om daar informatie over te verzamelen is er een vragenlijst opgesteld, de zogenoemde effectmonitor. 

Deze monitor meet 6 diensten van het sociaal domein, namelijk:

  • Huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO
  • Individuele begeleiding vanuit de WMO
  • Jeugdhulp
  • Persoonlijk Minimabudget
  • Forte Geldzaken
  • Huiskamers

Bericht en uitnodiging via SMS en WhatsApp

Maakt u gebruik van één van deze diensten? Dan kan het zijn dat u binnenkort een SMS ontvangt met de aankondiging van de vragenlijst. In dit bericht staat dat u binnenkort een vragenlijst via WhatsApp ontvangt. Dit bericht wordt namens de gemeente verstuurd door het onderzoeksbureau MWM2.

Huishoudelijke ondersteuning en Huiskamers

Maakt u gebruik van huishoudelijke ondersteuning? Dan kunt u ook een brief verwachten. In die brief staat een link naar een website vermeld (en een QR-code), die u naar een online vragenlijst leidt. Bij de Huiskamers komen binnenkort 2 medewerkers van de gemeente langs om de vragenlijst samen met u in te vullen.

Dienstverlening verbeteren

Meedoen aan de vragenlijst is vrijwillig en volledig anoniem. Het wel of niet invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de dienst die u momenteel krijgt of mogelijk in de toekomst krijgt. Het doel is om zo de dienstverlening vanuit de gemeente te verbeteren. Daar kunt u ons mee helpen door de vragenlijst in te vullen. “De feedback van onze inwoners is belangrijk voor ons. Zo kunnen we blijven verbeteren”, aldus Roel Sips, projectleider van de effectmonitor. 

Vragen

Krijgt u een SMS en vertrouwt u het toch niet? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0481. Onze collega’s kunnen het telefoonnummer voor u controleren.