De Provincie Gelderland biedt aan 55+-ers een verhuiscoach aan. De verhuiscoach geeft vrijblijvend advies en ondersteuning op maat voor senioren.

Ook inwoners van onze gemeente kunnen gebruik maken van deze verhuiscoach. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren nu een drempel om te verhuizen, terwijl juist de doorstroming naar een passende woning erg belangrijk is.

De Provincie Gelderland biedt onder bepaalde voorwaarden ook een verhuisvergoeding van € 2.000,- aan senioren aan die verhuizen van een grote woning naar een kleinere, geschikte seniorenwoning. De verhuisvergoeding kan alleen aangevraagd worden voor de daadwerkelijke verhuizing.

Meer informatie

Meer informatie over de verhuiscoach en de subsidieregeling van de Provincie Gelderland vindt u op de website van de Provincie Gelderland(externe link)