Het Repaircafé is een initiatief van Forte Welzijn. Het repareren is gratis, maar u mag een bijdrage in de bus doen voor de onkosten. Ongeveer 70% van de aangeboden spullen kan worden gerepareerd. U kunt ook verstelwerk voor kleding aanbieden en hulp ontvangen bij problemen met uw computer, printer tablet of gsm. Witgoed wordt niet gerepareerd.

U heeft geen garantie op de gemaakte spullen. De aangeboden spullen moeten schoon zijn en eventuele gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

Bijzonderheden

  • Het Repaircafe vindt iedere laatste donderdag van de maand plaats, van 13:00 - 16:00 uur.
  • Er is geen Repaircafé in de maand juli en in december een donderdag vóór kerstmis. Dit wordt via de weekbladen bekend gemaakt.

Vrijwillig coördinator: Peter van Kempen: 06 - 36 12 01 73.