Het Repaircafé is een initiatief van Forte Welzijn. Het repareren is gratis, maar u mag een bijdrage in de bus doen voor de onkosten. Ongeveer 70% van de aangeboden spullen kan worden gerepareerd. U kunt ook verstelwerk voor kleding aanbieden en hulp ontvangen bij problemen met uw computer, printer tablet of gsm. Witgoed wordt niet gerepareerd.

U heeft geen garantie op de gemaakte spullen. De aangeboden spullen moeten schoon zijn en eventuele gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

Bijzonderheden
Het Repaircafe vindt iedere laatste donderdag van de maand plaats, van 13:00 - 16:00 uur. Er is geen Repaircafé in de maand juli en in december een donderdag vóór kerstmis. Dit wordt via de weekbladen bekend gemaakt.