Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-. Dit geld is bedoeld om (een deel van) de energiekosten te betalen.

In 2023 is er opnieuw een energietoeslag van € 1.300,- per huishouden. Dit bedrag komt bovenop de € 1.300,- die huishoudens in 2022 ontvingen. De energietoeslag voor 2022 kunt u niet meer aanvragen (uiterste aanvraagdatum was 31 december 2022). Alleen lopende aanvragen worden nog behandeld, geen nieuwe aanvragen meer. 

De gemeente betaalt de energietoeslag voor 2023 voorlopig nog niet. U kunt ook nog geen aanvraag indienen voor de energietoeslag van 2023. U leest hier meer over op deze pagina, zodra hier meer over bekend is.  

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om de energietoeslag aan te vragen:

 • U heeft een laag (gezamenlijk) inkomen. Wat de gemeente hiermee bedoelt, leest u bij het kopje Bereken mijn inkomen.
 • U woont in de gemeente Overbetuwe.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent niet dakloos of thuisloos.
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis of begeleid wonen).
 • U heeft een eigen energiecontract voor uw woning.

Energietoeslag ontvangt u eenmalig per jaar, per adres. De energietoeslag geldt alleen voor 2022 en 2023. 

Bereken mijn inkomen

Huishoudens met een inkomen tot netto 130% van de bijstandsnorm, kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit houdt in dat uw netto-inkomen per maand (dat is dus uw salaris en/of uitkering), exclusief vakantiegeld, niet hoger mag zijn dan:

 • Alleenstaand of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.476,64
 • Gehuwd, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 2.109,48
 • Alleenstaand of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.643,38
 • Gehuwd, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 2.231,89

Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. 

Berekenen inkomen

Voor het berekenen van het inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto-inkomsten van een maand bij elkaar op. Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. Wat wel meetelt zijn:

 • Inkomsten uit arbeid (loon dat u krijgt van een werkgever);
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of andere organisatie;
 • Inkomsten uit eigen onderneming of zelfstandig beroep;
 • Overige inkomsten, bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur van een woning of grond en gebouwen (vastgoed);
 • Inkomsten uit kinder- en partneralimentatie;
 • Pensioen;
 • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minstverdienende partner (alleen voor echtparen).

Eigen bedrijf

Bent u zelfstandige en heeft u iedere maand gelijke inkomsten? Dan kijkt de gemeente naar het inkomen van de maand voor de aanvraag. Heeft u wisselende inkomsten? Dan kijkt de gemeente naar de inkomsten 3 maanden voor de aanvraag. We kunnen vragen om aan het eind van het jaar de jaarrekening van 2022 met ons te delen. Zo beoordelen we of u terecht de energietoeslag uitbetaald heeft gekregen. Zien we in de jaarrekening dat de inkomsten over het hele jaar te hoog waren en u geen recht had op de toeslag? Dan kunt u van ons een brief krijgen met het verzoek het ontvangen bedrag aan ons terug te betalen.

Automatisch ontvangen

Inwoners die bekend zijn bij de gemeente, hebben de energietoeslag automatisch ontvangen. U bent bekend bij de gemeente als u:

 • Een uitkering heeft van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ.
 • Een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • In 2022 gebruik maakte van de Meedoenregeling. Kreeg u op 1 april of later de Meedoenregeling, dan moet u de energietoeslag zelf aanvragen.

Bent u bekend bij de gemeente, maar heeft u geen energietoeslag ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Thuis energie besparen

Wilt u thuis energie besparen en bent u benieuwd welke opties er zijn? Bij het Energieloket van de gemeente Overbetuwe krijgt u persoonlijk advies. Voor sommige energiebesparende maatregelen kunt u een lening of subsidie aanvragen. Het Energieloket is iedere woensdag tussen 9:00 en 17:00 uur aanwezig in het gemeentehuis. Bezoek de website van het Energieloket(externe link) of neem contact(externe link) op met Het Energieloket voor het maken van een afspraak. 

Meer tips vindt u op:

Hulp aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag, neem dan contact met ons op. Maakt u zich zorgen over hoeveel geld u heeft? Kijk ook eens op onze pagina Zorgen over geld of laat het ons weten. We helpen u graag.