Forte Welzijn geeft samen met Stichting Alzheimer de training Omgaan met dementie. De training geeft informatie over dementie, hoe u dementie kunt herkennen en geeft u tips.

Steeds meer mensen in jouw omgeving krijgen te maken met mensen die dementie hebben. Dit kan een partner zijn, familie, buren, kennissen, collega’s of cliënten. 

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail dementievriendelijkoverbetuwe@fortewelzijn.nl of bel naar Astrid Berns, coördinator Ouderenwerk Forte, 06-46 37 50 70.